Etablert i 1902. 121 år senere er vi fortsatt her.

Peder Norbye

Peder Norbye

Det var den 12. juni i 1902 at typograf Peder Norbye startet sitt lille trykkeri hjemme hos seg selv. Det var ikke enkelt, men han hadde både flid og innsatsvilje. I 1910 tok han det neste store skrittet, og flyttet til Andersongården i Storgata 87, ved torget. Der åpnet han også noen år senere en papirforetning. Det fortsatte å gå fremover, og innen første verdenskrig var over var firmaet vokst til en slik størrelse at familien kunne dele på det. Den eldste sønnen hadde første retten mens den yngste sønnen, Eyvind Norbye, dro til Spitsbergen etter middelskoleeksamen for å tjene penger til videre utdannelse. Så fulgte radioskolen. Det var jo i radioens spede begynnelse, og man regnet med at telegrafister ville det bli bruk for i handelsflåten. Dessuten var det en fin måte å komme seg ut i verden på. Etter 5 år ute på alle hav mente han at han hadde sett det meste og vente nesten hjemover. Så døde eldste bror og Eyvind Norbye gikk inn i bedriften i 1926. To år senere ble faren rammet av slag, og ansvaret for bedriften måtte unge Eyvind ta på sine skuldre. Faren var syk og ble ikke arbeidsdyktig igjen. Han døde i 1952. Trykkeriet ble flyttet til underetasjen i Tromsø Turnforenings hus. Her var plass og muligheter så maskinparken ble utvidet og modernisert.

De harde 30-åra til tross, varte det ikke lenge før neste skritt ble tatt. Bedriften flyttet til Schjetleingården, det som i dag er kjent som Tempohjørnet. Her var det enda bedre plass, så vareutvalget kunne utvides betydelig. I 1936 var Eyvind Norbye også godkjent som papirgrossist.

Storgata 87 (til venstre)

Foto: Mittet, ca. 1920

Eyvind Norbye

Per Norbye

Fredrik Langes gate 14

Foto: Mittet, 1963

I 1940 kom krigen og satte stopp for videre utvidelser. I varemangelens tid var det ikke problemer å selge varer, men utfordringen var å ha noe å selge. Det var det også etter frigjøringen, men man hadde kvoter for å holde hjulene i gang. Etter hvert bedret situasjonen seg, og da det første forretningsbygget i Tromsø etter krigen – Melandbygget – sto ferdig, flyttet Peder Norbye trykkeri inn, og fikk betydelig mer albuerom enn det etter hvert var blitt i kjelleren hos Turnforeningen. Fort ble det behov for enda mere plass, og planer for et eget bygg ble lagt.

I 1962 sto Peder Norbye-bygget i Fredrik Langes gate 14 klart. Med sine 1900 m² gulvflate kunne alt samles under ett tak igjen. Men bedriften vokste raskt, og snart måtte man se seg om etter mer lagerplass. I mellomtiden hadde tredje generasjon rykket inn. Peder Norbyes sønnesønn, Per, hadde fullført sin boktrykkerutdannelse, gjennomgått sin handelsutdannelse, og dessuten tatt grafisk høyskole i København. Han ble leder av trykkeriet og firmaets soussjef. Nye byggeplaner ble lagt for et større lagerbygg på Langnes. Men dessverre ble Per plutselig syk, og døde.

Fredrik Langes gate 20 (Melandgården)

Foto: Knut Dyvik, 1960

Hans-Petter Melsbøe

I 1975 ble ble det nye lagerbygget tatt i bruk. Med en gulvflate på 3500 m² og rikelig takhøyde, var plassbehovet dekket – i hvert fall foreløpig. Grosserer Eyvind Norbye hadde heller ikke spart seg gjennom årene, og i en årrekke var han formann i Tromsø Handelstands forening, medlem i hovedstyret i papirgrossistenes landsforrening, styremedlem i Tromsbanken og flere andre verv. Da han begynte å dra på årene og ville trappe ned, overlot han den daglige ledelse til disponent Victor Pedersen. Men etter hvert som årene gikk, og da ingen av etterkommerne var interessert å drive bedriften videre, ble butikk og engrosvirksomhet lagt ned. Det som da gjensto var trykkeriet Peder Norbye Grafisk, som i 1994 ble overtatt av to ansatte i firmaet, Hans Petter Melsbøe og Cato Henriksen, som drev bedriften med stor lønnsomhet etter overtagelsen. Firmanavnet ble endret til Norbye & Konsepta tidlig på 2000-tallet, og bedriften flyttet fra sentrum over til Tromsøs vestside. I 2017 døde dessverre Hans Petter, og firmaet drives videre med Cato Henriksen i spissen.

Bedriften holder i dag til i Alkeveien 14 på Langnes i Tromsø. I tillegg til tradisjonelle trykksaker leverer vi blant annet webløsninger, bildekor, utsmykkinger, messevegger, roll-ups, stempelløsninger og reklameartikler.

Cato Henriksen

I 2022 var det 120 år siden Peder Norbye startet opp sin trykkeribedrift. I anledning jubileumet lanserte vi vår nye logo, som spiller tilbake på vår lange historie og tradisjon. Fra jubileumsåret omtales også firmaet kun som «Norbye». Man kan si at vi har «gått fra konsepta».

De trivelige folkene

Cato Henriksen Daglig leder
Christin Melsbøe Typograf
Gøril Melsbø Typograf
Beate Workinn Typograf
Eirik Vorland Grafisk designer

Send oss noen ord